Vi erbjuder Bygg och konsulttjänster

Certifierad KA

Kontrollansvarig 

Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig med att upprätta förslag på kontrollplan just för ditt projekt,

se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.


En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna.


Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontrollansvarig när de beslutar om lovet

Bygglovhjälp, Byggrådgivning Bygglovsritningar och Besiktningar

Vi hjälper dig med frågor kring bygglov och fungerar som en länk mellan dig som byggherre och kommunen.


Vi hjälper dig ta fram bygglovsritningar till ditt projekt. 


Vi hjälper dig med din fastighet för att se vilka behov av renoveringar som finns och vilka risker

och framtida problem som kan uppstå.


Arbetsmiljösamordnare

Bas U och Bas PBygg och snickeriarbeten

Vi utför bygg och snickerarbeten: 


-Köksrenoveringar

-Fönster och dörrbyten

-Altaner

-Uterum

-Golvläggning

-Takbyten

-Staket

-Fasadrenoveringar

-Snickerimontage

-Uthyrning och montering av byggställning
Recensioner och referenser från kunder:
"Kunskap, snabba svar, enkel och rak kommunikation.

Tack för allt bollande och svar på frågor som dyker upp!

Du har varit vårat extra öga genom vårt lilla projekt"

"Det har varit jättebra att kunna ringa dig då vi har haft många frågor under byggets gång""Vi är jättenöjda med dig som kontrollansvarig för vårat projekt""Vi är mycket nöjda med utfört arbete. Det har underlättat för oss att du varit snabb i dina svar och gett oss information som varit lätt att begripa, samt haft ett trevligt bemötande""Väl utförda jobb, trevligt bemötande samt bra pris" "Anlitade Sörmlands Byggkonsult för köksrenovering. Prisvärd, effektiv, fint resultat och framförallt serviceminded. Väldigt nöjd""Vi är jättenöjda, fint och bra utfört arbete""Bra och snabb respons på min förfrågan""Snyggt och fint resultat, kanonnöjd""Det har varit så smidigt under byggprocessen att man har kunnat bollat ideér och olika lösningar för att komma fram till det bästa resultatet""Otroligt smidigt att kunna ha en kontakt mot Byggnadsnämden då det är många frågor som uppstår under byggets gång""Vi uppskattar verklingen den smidiga kontakt vi har haft med Christoffer. Snabba svar och en bra dialog för att vi ska kunna komma vidare med vårt bygglov"Pågående* och avslutade projekt: 


-KA uppdrag rivningsplan Vadsbro    -KA uppdrag tillbyggnad Malmköping    -KA uppdrag Nybyggnation fritidshus Hedenlunda* 

 

-KA uppdrag Nybyggnation fritidshus Sparreholm    -KA uppdrag Nybyggnation Villa med tillhörande komplementsbyggnader Vadsbro

 

-KA uppdrag Tillbyggnad Lerbo    -KA uppdrag ändring av befintlig byggnad till annan verskamhet Flen    -Arbetsmiljöplan Nybyggnation Flen   


-KA uppdrag Tillbyggnad Nyköping    -Byggnation uterum Flen    -Byggnation Altan Flen    -KA Uppdrag Villa Flen*   


-Montage och Byggnation Nya Campus Eskilstuna    -KA uppdrag upprättande kontrollplan samt tillsyn Tillbyggnad Eskilstuna


-KA uppdrag tillbyggnad Järna    -Montering Balkongdörr Yxtaholm Flen    -Montage och byggnation Skiftinge skola Eskilstuna    


-KA Nybyggnation Villa Orrhammar*    -Byte hängrännor och montage av snörasskydd Mellösa    -Byggnation uterum Flen   


-Montage och byggnation Ebersteinska Gymnasiet Norrköping    -Renovering sovrum Nyköping    -KA Garage Flen rivningsplan och nybyggnation*   


-Lagning av läckande tak Mellösa    -Panel samt tilläggsisolering tak Warbro Flen    -Löpande underhåll Boende    


-KA Garage Flen Centrum rivningsplan och nybyggnation    -Panelbyte och tillägsisolering av bostadshus Bie    -KA uppdrag tillbyggnad Nyköping


-KA uppdrag tillbyggnad Nyköping    -KA uppdrag Vagnhärad Inredning av vind*    -Altan Mellösa    -Montage och byggnation Karsudden sjukhus


-KA uppdrag Garage Dunker    -KA uppdrag Tillbyggnad Mellösa     -KA uppdrag byggnation av uterum    -Bygglovsritningar Flen uterum 


-Bygglovsritningar Orrhammar Flen uterum    -Bygglovsritningar tillbyggnader Flen    -Byte Balkongdörr Ulvsunda    -Takbyte Mellösa   


-Bostadsrättsföreningen Orrsjön Flen    -Bostadsrättsföreningen Kärnmakaren    -Balkongdörrbyte Flen Ekborgen


-Fönsterbyte villa Flen    -Byte av altantak Flen    -KA uppdrag Ändrad användning Flen    -Målning av takhuvar och detaljer Radhus Flen


-Renovering och byte av trappa Mellösa    -Bygglovsritningar Mellösa utbyggnad*    -KA uppdrag Nyköping Fredön*    


-KA uppdrag Nyköping nybyggnation av fritidshus*    -KA uppdrag Nybyggnation av fritidshus Trosa kommun* 

 

-KA uppdrag Ombyggnation restaurang    -KA uppdrag Sjösa komplementsbyggnad    -Bygglovsritningar tillbyggnad Flen   


-Bygglovsritningar Garage Flen    -KA uppdrag Flen nybyggnation fritidshus*    -Bygglovsritningar Restaurang Flen   


-KA uppdrag Nyköping tillbyggnad fritidshus    -Byte balkongdörr Bostadsrättsförening Hälleforsnäs    -Takbyte Stigtomta


-KA uppdrag tillbyggnad fritidshus Sparreholm*    -KA uppdrag Sparreholm bastu    -Snickerimontage fönster Flen   


-KA uppdrag Fållökna komplementsbyggnad*    -KA uppdrag Fållökna tillbyggnader*    -Takbyggnation entretak Mellösa   


-KA uppdrag Rivninsplan Sparreholm    -KA uppdrag tillbyggnad Flen*    -Byte balkongdörr Ulvsunda Flen    -Kökrenovering Hälleforsnäs   


-Inredningsmontage Flen    -KA uppdrag fritidshus Runtuna     -KA uppdrag nybyggnation Villa Mellösa*   


-Arbetsmiljöplan projekt utbyggnad Fållökna    -KA uppdrag ändrad användning Malmköping*    -KA uppdrag fritidshus Orrhammar   


-Byggnation ombyggnad tak Stigtomta    -Bygglovsritningar Sparreholm utbyggnad    -KA Mellösa Garage*    -Takbyte Nyköping   


-Innertakspanel i vardagsrum    -Bygglovsritningar Fritidshus Flen    -KA uppdrag Sparreholm tillbyggnad*   


-KA uppdrag komplementsbyggnad Örstigsnäs Nyköping*    -Bygglovsritningar plan och fasad Pizzeria Flen    - KA uppdrag fritidshus Flen*


-Bygglovsritningar tillbyggnad Trosa    -KA uppdrag komplemetsbyggander Mellösa*    -Balkongdörr montage Mellösa    -Byte källardörr Mellösa


-Byggrådgivning ombyggnation*    -KA uppdrag Garage Hälleforsnäs*    -Takbyte garage Nyköping    -Besiktning Växthus Sparreholm


-KA uppdrag förhöjt tak Flen    -KA uppdrag Tillbyggnad Uddberga*    -Bygglovsritning fasad och tak Flen     -KA uppdrag tillbyggnad Mellösa*


-KA uppdrag nybyggnation fritidshus Malmköping*    -KA uppdrag nybyggnation fritidshus Malmköping Stålbåga*    -Besikting Fritidshus Gnesta


-Byte fönster Villa Nyköping    -Golvläggning Hälleforsnäs    -Rivninsplan och inventering Malmköping    -KA uppdrag Nybyggantion Villa Mellösa murgrönan*


-KA uppdrag Nybyggnation Villa Mellösa Jasminen*    -Bygglovsritningar Enstaberga utbyggander*    -Bygglovsritningar Entaberga utbyggnad*


-Bygglovsritningar Stjärnhov tillbyggnad*    -Bygglovshjälp konsultation Järna*    -Besikting Sparreholm    -Takbyte sparreholm    -Ställningsmontage Granhed


-KA oxelösund ombyggnad*    -KA ombyggnad lägenheter Malmköping*   -Altanbyggnation Nyköping    -Trappa Nyköping    -Bygglovsritningar garage Flen


-Bygglovsritningar carport Orrhammar    -KA uppdrag garage Flenmo*    -KA uppdrag tankstation Sparreholm          
Kontakt:

Christoffer SporrenklintCertifierad kontrollansvarig behörighet N

Byggentreprenör